Discursos i pràctiques esportives als espais públics de la Barcelona postolímpica

Gaspar Maza Gutiérrez

*Correspondència: Gaspar Maza Gutiérrez gaspar.maza@urv.cat

Idioma de l’original

Citació

Maza Gutiérrez, G. (2008). Discourses and sporting practices in the public spaces of post-olympic Barcelona. Apunts. Educación Física y Deportes, 91, 66-77.

327Visites

Resum

El present article és una revisió d’alguns dels discursos entorn de l’esport que es practica en l’àmbit de l’espai públic de la ciutat de Barcelona tractant d’analitzar la lògica d’aquestes pràctiques des del punt de vista dels propis practicants però també des dels discursos de persones com a escriptors, periodistes, polítics, gestors… que, a través de les seves declaracions, contribueixen a la construcció d’una part d’aquest tipus d’experiència esportiva en un context urbà. L’anàlisi es focalitza en dos grups d’esportistes més en concret com són els skaters d’una banda i alguns grups d’immigrants d’origen estranger per un altre, donat l’alt impacte mediàtic que les pràctiques d’ambdós han tingut a la ciutat, així com l’ampli ventall de discursos contraposats que han sorgit al voltant de les mateixes.

 

Paraules clau: acupuntura urbana, capital social, discurs, espai públic, xarxa.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de gener de 2008