Diferències en la planificació d’estratègies en voleibol entre jugadores expertes i principiants

Alberto Moreno Domínguez

M. Perla Moreno Arroyo

Luis García-González

Tomás García Calvo

Fernando del Villar Álvarez

*Correspondència: Alberto Moreno Domínguez amorenod@unex.es

Idioma de l’original

Citació

Moreno Domínguez, A., Moreno Arroyo, M. P., García González, L., García Calvo, T., & del Villar Álvarez, F. (2010). Differences Between Expert and Novice Women Volleyball Players in Strategy Planning. Apunts. Educación Física y Deportes, 102, 31-37.

386Visites

Resum

El propòsit del nostre estudi va ser conèixer com influenciava l’experiència de jugadores de voleibol en la planificació d’estratègies. Setze jugadores de voleibol, vuit pertanyents al grup d’expertes (més de 10 anys d’experiència) i vuit al grup de principiants (quatre anys d’experiència) componien la mostra d’estudi. Es va analitzar la planificació d’estratègies de les atacants durant la competició, per a la qual cosa es va utilitzar la segona pregunta de l’entrevista després de l’acció que havia elaborat McPherson (2000), i es va obtenir informació sobre els seus pensaments actuals, possibilitats d’actuació sobre els punts posteriors i avaluació de l’actuació. Es va utilitzar el sistema de codificació que havia elaborat McPherson, que té tres nivells d’anàlisi: contingut conceptual, sofisticació conceptual i estructura conceptual. Els resultats van determinar que les jugadores expertes posseïen una més qualitat de reflexió, més coneixement procedimental, verbalitzacions més sofisticades i amb estructures més complexes. Els nostres resultats han estat contrastats amb diverses investigacions que es basen en l’estudi del coneixement, la perícia esportiva i el voleibol.

Paraules clau: coneixement procedimental, pericia, planificació d’estratègies, voleibol.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 10 de novembre de 2009

Acceptat: 14 de gener de 2010

Publicat: 1 d'octubre de 2010