Diferències de gènere en salt d’alçada segons categories d’edat

Javier Bermejo Frutos

José Luis López

José Manuel Palao Andrés

*Correspondència: José Manuel Palao Andrés jmpalao@gmail.com

Idioma de l’original

Citació

Bermejo Frutos, J., López Elvira, J. L., & Palao Andrés, J. M. (2013). Gender Differences in High Jump According to Age Categories. Apunts. Educación Física y Deportes, 111, 62-69.  http://dx.doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2013/1).111.06

428Visites

Resum

L’objectiu va ser determinar els paràmetres biomecànics del salt d’alçada en què es produeixen diferències entre saltadors i saltadores en diferents categories d’edat. La mostra analitzada va estar formada per 69 saltadors d’elit, 37 homes (13-15 anys, n = 11; 17-18 anys, n = 13, i 18-34 anys, n = 13) i 32 dones (13-14 anys, n = 11; 17-18 anys, n = 9; i 15-33 anys, n = 12). A través de fotogrametria 3D, es va analitzar el millor salt del Campionat d’Espanya en pista coberta 2009. Es van calcular 46 variables durant les fases d’avantsalt, batuda, i pas del llistó. Per determinar diferències entre gèneres, es va aplicar la prova t-test per a mostres independents. Els resultats d’aquest estudi mostren que en pujar de categoria d’edat les diferències entre els valors registrats pels homes i els registrats per les dones augmenten. Aquesta diferència es produeix en major grau en les variables maduratives que en les antropomètriques i tècniques.

Paraules clau: atletisme, biomecánica, cinemática, técnica.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 15 de maig de 2012

Acceptat: 11 d'octubre de 2012

Publicat: 1 de gener de 2013