Didàctica general de la iniciació atlètica: proposta per a una promoció més eficaç

Joan Rius

Idioma de l’original

Citació

Rius i Sant, J. (1990). Didáctica general de la iniciación atlética: propuesta para una promoción más eficaz. Apunts. Educación Física y Deportes, 20, 21-28.

403Visites

Resum

Quina és l’edat òptima perquè un nen comenci a practicar atletisme? Respondre objectivament de manera global és difícil, doncs no per a totes Ies especialitats s’ha de seguir el mateix criteri. A diferència de la gran majoria dels esports, l’atletisme consta d’especialitats tan diferents que un campió olímpic d’una d’elles pot no haver provat alguna de les altres i, és més, que si intentés entrenar-les qualsevol jove especialista el derrotaria. Podem imaginar a un fondista etíop que arribi als 50 mts. en martell, o a un Ilançador de martell corrent la marató? En altres esports això no succeeix. Un nedador, malgrat ésser especialista en una prova i distància, pot competir amb eficàcia en qualsevol altra. En bàsquet, un pivot pot pujar la pilota i un base agafar un rebot. Un defensa en futbol pot jugar d’extrem… Aquesta heterogeneïtat de les proves planteja el dubte sobre la unicitat de criteris respecte de la iniciació en totes les especialitats atlètiques. Així, haurem d’estudiar la iniciació atlètica segons dos grups d’elements d’influència.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'abril de 1990