Desigualtat de gènere en competicions populars de fons

Antonio Salguero Pérez

Pilar Martos Fernández

*Correspondència: Pilar Martos Fernández pmartos@ugr.es

Idioma de l’original

Citació

Salguero Pérez, A., & Martos Fernández, P. (2011). Gender Inequality in Popular Long-Distance Events. Apuntes. Educación Física y Deportes, 103, 91-100.

482Visites

Resum

Els factors socials que condicionen la participació en competicions esportives no són iguals ni influeixen de la mateixa manera en homes i dones. S’han valorat les diferències de gènere creades pels factors que afecten la participació en les proves populars de fons. Encara que l’atletisme és un esport amb poca desigualtat, els homes es decanten, en major grau que les dones, per la pràctica del fons (córrer). La distància del recorregut és el factor que genera diferències majors, que poden variar de l’ordre de tres vegades la quantitat de dones participants. Les dones es decanten més per les distàncies curtes i per les proves amb un clar component festiu o multitudinari. En el context internacional, la igualtat de gènere en la participació espanyola en competicions de fons es troba a la cua dels països amb un major índex de desenvolupament.

Paraules clau: competició popular, desigualtat, fons, gènere, participació.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 29 de gener de 2010

Acceptat: 18 de febrer de 2010

Publicat: 1 de gener de 2011