Desenvolupament de valors en l’educació física i l’esport

Melchor Gutiérrez Sanmartín

Idioma de l’original

Citació

Gutiérrez Sanmartín, M. (1998). Desarrollo de valores en la educación física y el deporte. Apunts. Educación Física y Deportes, 51, 100-108.

325Visites

Resum

Enmig d’un món assetjat per nombroses crisis i fortament influït pels mitjans de comunicació, aquest article intenta posar de manifest que l’educació física i l’esport constitueixen dos excel·lents camps d’actuació per a la promoció i el desenvolupament de valors socials i personals dels alumnes i esportistes, sobretot dels més joves. Així mateix, destaca la imatge actual que l’esport professional aporta a través del progressiu deteriorament ètic de la seva pràctica, aspecte que influeix de manera decisiva en l’adquisició de models inapropiats per als esportistes joves i els alumnes d’educació física. Per això, sota el convenciment que en aquests moments la simple pràctica esportiva per si mateixa no resulta generadora dels valors positius tradicionalment pregonats i que han d’adoptar-se una sèrie de mesures que facilitin la consecució de tan desitjosa finalitat, es proposen diverses estratègies per tal que els professors d’educació física i els entrenadors esportius puguin transmetre i afavorir el desenvolupament de valors socials i personals a través de les seves pràctiques fisicoesportives. Aquest treball continua suggerint certes formes d’avaluació dels valors de l’activitat física, terreny que no ha estat degudament atès fins ara per acabar amb algunes reflexions encaminades a suggerir determinades posicions que els professors i entrenadors podrien adoptar en favor d’un millor procés formatiu dels seus alumnes i esportistes.

Paraules clau: deporte, educació física, educación física, esport, valors personals, valors socials.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de gener de 1998