De les pràctiques físiques primigènies a l’esport educatiu (II)

Javier Olivera Betrán

Idioma de l’original

Citació

Olivera Betrán, J. (2002). From primitive physical practices to educative sport (II). Apunts. Educación Física y Deportes, 68, 3-4.

368Visites

Resum

En la línia exposada a la primera part d’aquest treball i dins de l’univers esportiu, desenvolupem els tretze grups d’activitats que es van realitzar en els dos àmbits d’actuació: Intern (centre escolar) i Extern (medi natural). En aquesta editorial tractarem el primer camp, que conté set grups de pràctiques delimitades i es desenvolupa en el marc escolar. El segon camp, que tractarem en la pròxima i última editorial, consta de sis grups d’activitats i es desenvolupa en gran mesura en el medi natural, mitjançant pràctiques independents en règim intensiu, aprofitant els diferents períodes estacionals.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'abril de 2002