De les pràctiques físiques primigènies a l’esport educatiu (i III)

Javier Olivera Betrán

Idioma de l’original

Citació

Olivera Betrán, J. (2002). From primitive physical practices to educative sport (and III). Apunts. Educación Física y Deportes, 69, 3-4.

324Visites

Resum

Àmbit extern (medi natural)
De les embarcacions de transport als esports nàutics
Des de les èpoques més remotes els homes han fet servir diferents formes d’embarcacions: rais, pasteres, troncs d’arbre buits… utilitzats amb perxes o amb rems per navegar pels rius, llacs i mars. A poc a poc, aquestes embarcacions primitives van anar reformant-se fins obtenir els caiacs (en llengua esquimal, bots d’homes), canoes i les embarcacions de vela (que apareixen per primera vegada al riu Nil, Egipte, 5500 aC). Podem distingir entre les embarcacions propulsades pels rems i les que són empeses per la força del vent mitjançant les veles desplegades adequadament.
Ben segur que aquests primitius artefactes per al desplaçament aquàtic poden representar una magnífica experiència per als nostres escolars. El nen ha de conèixer els dos grans àmbits de la navegació (rems i veles) i adaptar-se a cadascun. La navegació, en les seves diverses formes, reporta coneixements tècnics i mediambientals i desenvolupa extraordinàriament les dimensions relacionals, afectivoemocionals i de decisió. La nostra proposta pedagògica estaria estructurada en les fases següents: 1. Recerca de materials, modelat i construcció d’embarcacions primitives i d’altres alternatives ideades pels mateixos alumnes. 2. Introducció pràctica a les embarcacions propulsades per rems. 3. Coneixement i pràctica de les embarcacions de vela (aprofitament del vent per aconseguir una propulsió i direcció de la nau).

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de juliol de 2002