De l’EIE a l’associació esportiva. L’experiència d’un barri inquiet

Josep Tuneu i Lloveres

Antoni Salvà i Carbonell

Idioma de l’original

Citació

Tuneu i Lloveres, J., & Salvà i Carbonell, A. (1986). De la escuela de iniciación deportiva a la asociación deportiva. La experiencia de un barrio inquieto. Apunts. Educación Física y Deportes, 05, 61-65.

348Visites

Resum

El que inicialment va ésser l’Escola d’Iniciació Esportiva “Camí del Mig”, nom d’un centre públic d’EGB de Mataró, ha esdevingut després de cinc cursos acadèmics l’Associació Esportiva “Pla d’en Boet”, nom del Barri de la ciutat on està inserida l’esmentada escola. La EIE és ara mateix un dels grups o/i entitats que formen l’Associació. L’Associació esportiva és una entitat que assegura un servei esportiu obert amb un tractament específic de l’esport en edat escolar en règim d’EIE que no s’acaba amb els vuit cursos de l’EGB, sinó que continua després en les modalitats d’esport social-recreatiu, esport federat competitiu, taller d’esport alternatiu i cursos de formació de monitors. Al mateix temps l’Associació no es considera una entitat tancada o acabada, amb una estructura definitiva, sinó que espera sempre que nous col.lectius d’esportistes del barri amb noves  iniciatives puguin trobar en ella una estructura que els permeti dur-les a terme.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'octubre de 1986