De la incertesa d’existir a la consolidació de la nostra revista

Javier Henández Vázquez

Idioma de l’original

Citació

Hernández Vázquez, J. (1997). De la incertidumbre de existir a la consolidación de nuestra revista. Apunts. Educación Física y Deportes, 50, 7-8.

333Visites

Resum

La idea d’una revista dirigida als professionals de l’activitat física on es publiquen articles i treballs originals que tenen el seu origen en la docència i en la investigació en l’àmbit de l’activitat física i l’esport, és una de les possibles definicions de la nostra revista «Apunts». Fins aquí, amb aquesta conceptualització, seria una revista més. Però com ja sap el lector, la revista <,Apunts» no és només això. És alguna cosa que està relacionada amb una forma de manifestar la manera de fer i de sentir dels professors dels INEFC de Barcelona i Lleida, dels postgraduats que han sortit d’ells i de tot el professorat dels INEF, o de les facultats de ciències de l’activitat física, que van desitjar desitgen divulgar els seus treballs científics en la nostra revista. També en aquest sentit i complementa l’anterior, la Revista representa institucionalment una imatge externa de gran repercussió en els diferents àmbits polítics, socials, acadèmics, etc. Per això, la nostra revista ha de ser mimada elaborada per als objectius per als quals va néixer i per als que està donant a la institució: satisfaccions i una imatge exterior valorable, sobretot, pel seu caràcter acadèmic. Aquest preàmbul inicial forma part d’una manera de pensar a partir de la qual es va desenvolupar la nostra feina, sobre el període 1988-1996 i pel qual l’actual direcció de la revista ens sol-licita que ens manifestem.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'octubre de 1997