Dansa-Jazz

Marta Castañer

Idioma de l’original

Citació

Castañer i Balcells, M. (1988). Danza-Jazz. Apunts. Educación Física y Deportes, 11-12, 32-36.

428Visites

Resum

Modern Jazz Dance, Rock Jazz, Comedia-musical-Jazz, Disco-Jazz, FunkyJazz, Free Style Jazz… són diverses accepcions que hom pot trobar arreu en submergir-se en la complexa forma d’expressió artística que és la DANSA-JAZZ.
Apropant-nos més al nostre mercat, la gimnàstica-Jazz, l’Aerobic’s, voreigen la Dansa-Jazz i en entrar en el terreny de designació de la “dansa” mètodes i objectius es confonen, sobretot per qui perd la visió teleològica, si no filosòfica de cadascuna d’aquestes activitats. Estem acostumats a veure-les com a mercaderies de consum on els valors artístics, pedagògics i formatius generen una amalgama poc delimitada per a cadascuna d’aquestes activitats.
La gimnàstica, per la seva aplicació utilitària, esdevé molt més popular que la dansa, malgrat ser la manifestació artística més primària de l’home, per tant hom acostuma a fer extensible la concepció gimnoesportiva de la Gym-Jazz a la Dansa-Jazz en detriment de la seva essència artística. La Dansa-Jazz es fonamenta en un valor tècnic-artístic la finalitat de la qual és el propi desenvolupament de l’acció dancística i les seves dimensions de cóm i què desenvolupar vers l’espectacle. L’especificitat rau en la sol.licitud d’estètica i creació dins l’expressió del moviment.
De forma molt més recent i alhora coetàniament a la Dansa-Jazz, la Gimnàstica-Jazz es fonamenta en un valor gímnico-utilitari on l’important són els resultats fisico-motrius de determinades accions. L’objectiu de millora de la forma física i la salut troba en el Jazz un suport motivacional i d’excitació emocional del sistema nerviós en emprar la música com a potenciador dels moviments gimnàstics.
Certament ambdues activitats solen convergir en alguns objectius comuns quant al coneixement del propi cos i al tipus de soLlicitud fisic-motor; de fet la Gimnàstica-Jazz és el resultat d’un tipus de gimnàstica tradicional que ha absorbit alguns trets de la Dansa-Jazz tals com: els moviments d’oposició i dissociació i el fet d’emprar uns estils de música semblants.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de gener de 1988