Dansa, arquitectura del moviment

Javier Sampedro Molinuevo

Marta Botana Martín-Abril

*Correspondència: Javier Sampedro Molinuevo javier.sampedro@upm.es

Idioma de l’original

Citació

Sampedro Molinuevo, J., & Botana Martín-Abril, M. (2010). Dance, the Architecture of Movement. Apunts. Educación Física y Deportes, 101, 99-107.

466Visites

Resum

La dansa, és l’activitat física artística per excel·lència i és a més patrimoni cultural de tota civilització. Des de qualsevol època i cultura, les seves composicions ens porten l’abstracció dels ideals d’una determinada cultura física. Una exhaustiva anàlisi coreogràfica ens permet apropar-nos al pensament que sobre el cos i l’espai tenen els diferents coreògrafs. Alguns teòrics afirmen que l’evolució de la concepció espacial, suposa el vertader avenç de qualsevol art (Yates, 2002, pàg. 19). Com varia el disseny espacial en coreografia? Existeixen estils segons èpoques i ideals? En l’espai hem trobat un element clau d’anàlisi coreogràfica i per a la seva completa observació s’ha desenvolupat una eina d’anàlisi que es recolza en l’anàlisi coreogràfica i la praxiologia motriu (Botana, 2007). En aquest article aprofundim en l’espai personal del ballarí, que ja ens aporta gran quantitat d’informació sobre les decisions artístiques i estètiques d’un compositor, d’un arquitecte del moviment: el coreògraf.

Paraules clau: anàlisi coreogràfica, coréutica, dansa, estils coreogràfics.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 18 de febrer de 2009

Acceptat: 22 de juny de 2009

Publicat: 1 de juliol de 2010