Cooperar per competir: narratives d’un entrenador de bàsquet infantil

Joan Arumí Prat

*Correspondència: Joan Arumí Prat joan.arumi@uvic.cat

Idioma de l’original

Citació

Arumí Prat, J. (2016). Cooperate to Compete: narratives of a children’s basketball coach. Apunts. Educación Física y Deportes, 124, 122.

488Visites

Resum

La recerca que es presenta en aquesta tesi narra l’experiència viscuda per un entrenador d’un equip de bàsquet de categoria infantil. En el marc conceptual de la tesi s’analitza la relació de comunicació establerta entre entrenadors i esportistes en el context esportiu i, a la vegada, hi ha un posicionament cap a un model d’entrenador cooperatiu. Aquest model d’entrenador té en consideració la comunicació dels seus esportistes i, per coherència, utilitza estratègies didàctiques d’aprenentatge cooperatiu. Sota l’enfocament constructivista en educació i la perspectiva sociocultural es va construint un perfil d’entrenador que veu l’esportista com un agent actiu, que entén la cooperació com un procés de comunicació i comprèn que el context on es troba és competitiu i, per tant, interessa guanyar partits.

Paraules clau: aprenentatge cooperatiu, competició esportiva, cooperar, entrenador, etnografía, narrativa.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'abril de 2016

Data de lectura: 15 de maig de 2014