Control de la planificació i desenvolupament del rendiment en el fosbury flop

Miguel Saavedra García

Idioma de l’original

Citació

Vélez Blasco, M. (1993). Control de la planificación y desarrollo del rendimiento en el fosbury flop. Apunts. Educación Física y Deportes, 28, 7-16.

395Visites

Resum

Per aconseguir, a curt i llarg termini, determinats nivells de rendiment competitiu en el salt d’altura, igual que en altres especialitats, cal seguir diversos passos que, a mode d’exemple, mostrem a la figura 1. Segons Grosser (1989), en el perfil d’exigències específiques d’un esport determinat, cal incloure-hi les capacitats de condició física i les capacitats tècniques i tenir en compte, a més, les condicions psíquiques, socials i materials per poder competir amb garanties d’èxit. Aquests perfils específics formaran la base i les condicions essencials per assolir un determinat rendiment, ja que d’aquests es dedueix, entre altres, els aspectes físics i psíquics que cal desenvolupar en els nostres atletes. Amb aquests objectius hem d’avaluar els factors característics del salt d’altura i veure quins són rellevants o relativament indiferents per al rendiment per tal d’identificar i seleccionar els factors que mostren una correlació estreta amb el rendiment complex o amb rendiments parcials d’aquesta disciplina. Tanmateix, cal no oblidar que hi ha factors que, malgrat no estar gaire correlacionats amb el rendiment, són indispensables per a l’èxit competitiu.

Paraules clau: control entrenament, fosbury flop, salt d'altura.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'octubre de 1992