Contextualització, definició i característiques de la gimnàstica aquàtica

Juan Carlos Colado Sanchez

Idioma de l’original

Citació

Colado Sánchez, J. C. (2002). Contextualization, definition, and characteristics of acquatic gimnastics. Apunts. Educación Física y Deportes, 70, 64-76.

454Visites

Resum

L’anàlisi de l’evolució de les pràctiques físiques de lleure en la nostra societat, ens revela que les activitats aquàtiques de condicionament físic saludable, mitjançant la música i la recreació, es consoliden de manera important. Aquestes propostes, a causa de nous plantejaments conceptuals i de formes d’actuació de l’actual societat, s’entenen de manera eclèctica, tot superant les limitacions que aportaven d’altres models tradicionals.
En conseqüència, ha sorgit una àmplia varietat d’opcions d’exercitació que necessiten ser situades, definides i delimitades amb precisió per garantir que l’avenç quantitatiu esmentat també ho sigui a nivell qualitatiu, de tal manera que es pugui tutelar adequadament aquest procès emergent.

Paraules clau: activitats aquàtiques, condició física i salut, motricitat i gimnàstica aquàtica.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'octubre de 2002