Construcció de situacions d’ensenyament per a la millora dels fonaments tècnico-tàctics individuals en futbol

Luis Fradua Uriondo

José Antonio Figueroa Santos

Idioma de l’original

Citació

Fradua Uriondo, L., & Figueroa Santos, J. A. (1995). Construcción de situaciones de enseñanza para la mejora de los fundamentos técnico-tácticos individuales en fútbol. Apunts. Educación Física y Deportes, 40, 27-33.

 

393Visites

Resum

Les tendències actuals en la metodologia d’ensenyament dels esports d’equip permeten reflexionar constantment sobre les tendències anteriors i, el que és més important, crear les bases d’una nova pràctica a portar a terme. Bàsicament, el treball desenvolupat en aquest article es resumeix en la idea de la recerca dels millors mitjans d’entrenament, per obtenir jugadors amb un bon bagatge tècnic aplicable eficaçment a les situacions constantment canviants que exigeix el futbol. Aquests mitjans en principi han de complir una condició, ser polivalents per tal que el temps de treball pugui ser suficient per abraçar les facetes de millora d’aquest esport. L’anàlisi que hem realitzat sobre el tipus de formació que actualment es dóna a les etapes inferiors ens mostra dos problemes greus:

  • Poc temps útil d’entrenament que impossibilita una assimilació dels continguts previstos.
  • Utilització de mitjans analítics que creen jugadors poc capaços d’adaptar-se a situacions canviants del joc. En aquest article exposem algunes idees senzilles de la nostra experiència en iniciació que permeten millorar aquests problemes.

Paraules clau: educació física, educación física, ensenyament, entrenament, fútbol.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'abril de 1995