Consideracions per a la millora de la resistència en el futbol

Miguel Ángel Campos Vázquez

*Correspondència: Miguel Ángel Campos Vázquez camposvazquez@hotmail.com

Idioma de l’original

Citació

Campos Vázquez, MA (2012). Considerations for Improving Endurance in Football. Apunts. Educación Física y Deportes, 110, 45-51. https://dx.doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2012/4).110.05

461Visites

Resum

A causa de la durada i els esforços requerits durant un partit de futbol, la millora de la resistència ha d’ocupar un lloc important en les planificacions que dissenyin els entrenadors i preparadors físics. El desenvolupament de dos paràmetres fisiològics sembla important a l’hora d’aconseguir aquestes millores: el consum màxim d’oxigen i el llindar anaeròbic. L’objectiu d’aquest treball és analitzar els diferents mètodes d’entrenament per a la resistència en el futbol que han demostrat la seva validesa, entre els quals es poden destacar l’entrenament intervàlic d’alta intensitat, les situacions reduïdes de joc, l’entrenament d’esprints repetits i l’entrenament continu. La utilització d’aquests mètodes al llarg de la temporada s’ha de basar en la valoració dels nivells de resistència dels jugadors, la qual cosa orientarà les possibles estratègies en la planificació, amb l’objectiu d’optimitzar el rendiment dels futbolistes.

Paraules clau: entrenament d’esprints repetits, entrenament intervàlic d’alta intensitat, entrenament resistència, fútbol, situacions reduïdes de joc.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 16 de gener de 2012

Acceptat: 13 de setembre de 2012

Publicat: 1 d'octubre de 2012