Consideracions histórico-antropològiques sobre l’origen de l’educació física i l’esport: un assaig taxonòmic

Miguel Ángei Betancor

Conrado Vilanou

Idioma de l’original

Citació

Betancor, M. A., & Vilanou, C. (1995). Consideraciones histórico-antropológicas sobre el origen de la educación física y el deporte: un ensayo taxonómico. Apunts. Educación Física y Deportes, 40, 7-24.

328Visites

Resum

Els autors —a mode d’assaig históricoantropológic— presenten una aproximació taxonòmica sobre algunes de les teories explicatives de l’origen i la naturalesa de l’educació física i de l’esport. Des d’una perspectiva interdisciplinar —que cavalca entre la història, la filosofia, l’antropologia cultural i la fenomenologia de la religió— es passa revista a les interpretacions Iúdico-festives aprofundint en les relacions entre joc i esport i incidint en aspectes específics com els jocs agonals. També s’aborda el substrat religiós i cultural de les activitats físicoesportives, reparant específicament en les tradicions culturals iniciàtiques. Finalment es consideren les teories materials, així com aquelles que apel·len a la guerra o a la biologia, per donar compte i raó de l’origen de l’educació física i de l’esport.

Paraules clau: antropologia de l'esport, filosofia de l'esport, història de l'educació física, història de l'esport.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'abril de 1995