Conflictes i educació física a la llum de la praxeologia motriu. Estudi de cas d’un centre educatiu de primària

Unai Saez de Ocariz

*Correspondència: Unai Sáez de Ocáriz Granja

Idioma de l’original

439Visites

Resum

Aquesta tesi té com a objecte d’estudi l’observació dels conflictes sorgits en les classes d’educació física d’un centre educatiu de primària. L’estudi pren com a marc teòric de referència la praxeologia motriu i les principals aportacions teòriques sobre els conflictes. Des d’aquesta perspectiva es pot justificar que l’educació física origina diferents escenaris de relació motriu que poden desencadenar possibles conflictes motors entre els seus protagonistes.

 

Paraules clau: conflictes motors, dominis d’acció motriu, educació física, educació primària, lógica interna, pedagogia de les conductes motrius, praxeologia motriu, transformació de conflictes motors.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de gener de 2014

Data de lectura: 11 de novembre de 2011