Circulem en bicicleta una proposta interdisciplinar d’educació viària

Josep Invernó Curós

Idioma de l’original

Citació

Invernó Curós, J. (1997). Apunts. Educación Física y Deportes (1985-2015). Let's use the bicicle an interdisciplinary proposal of driving education. Apunts. Educación Física y Deportes, 48, 92-101.

347Visites

Resum

«Circulem en bicicleta» és una Unitat de Programació elaborada pel claustre de professors/es de la Zona Escolar Rural «El Llierca» la qual va obtenir el primer premi del XII Concurs nacional d’educació viària organitzat per la Dirección General de Tràfico el curs escolar 1995/96. Els objectius generals de l’esmentada Unitat de programació són: circular correctament en bicicleta, millorar les habilitats motrius damunt la bicicleta, millorar la condició física, conèixer l’entorn natural, saber orientar-se en els espais on es circuli en bicicleta, respectar i tenir cura de l’entorn. Per tal de poder assolir aquests objectius es va optar per uns criteris metodològics on la interdisciplinarietat hi tenia un lloc fonamental. D’aquesta manera es pot observar el tractament de l’Educació Viària desde diferents àrees curriculars (llengua castellana, Ilengua catalana, educació física, educació plàstica, coneixement del medi social, coneixement del medi natural i informàtica), fruit també del treball en equip de tot el claustre de professors/es que va elaborar l’Eix Transversal d’Educació Viària de primària el curs 1993/94 on s’inclou aquesta Unitat de programació.

Paraules clau: circulació en bicicleta i orientació, eix transversal d'educació viària, interdisciplinarietat.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'abril de 1997