Caracterització del temps de vol en relació amb variables biomecàniques de l’estirada en l’arrencada d’halterofília

Juan José Andújar Gutiérrez

José Luis López

Michel Marina

*Correspondència: Juan José Andújar Gutiérrez jjandujar@hotmail.com

Idioma de l’original

Citació

Andújar Gutiérrez, J. J., López del Amo, J. L., & Marina Evrard, M. (2014). Characterisation of Flight Time in Relation to Biomechanical Variables in the Pull at the Start of Weightlifting. Apunts. Educación Física y Deportes, 118, 68-78. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2014/4).118.07

526Visites

Resum

L’objecte del present estudi és caracteritzar el temps de vol (Tv) de la fase aèria en l’exercici d’arrencada en halterofília. Es descriu el seu comportament en funció de l’increment progressiu de la càrrega i en relació a variables biomecàniques de l’estirada, així com la seva evolució en un cicle d’entrenament. Es va fer un test màxim de càrregues progressives amb set halterofilistes (n = 7) de competició. Mitjançant els sistemes de valoració Musclelab i Chronojump es van registrar els valors de: força (F), potència (P), velocitat (V), pic de velocitat (pV) i alçada relativa (Hrel) de la barra en l’estirada, al costat del Tv del desplaçament dels peus de l’aixecador a l’entrada sota la barra. Es va observar una moderada correlació negativa (r = –0,561; p < 0,01) entre el Tv i la càrrega màxima del test (%1RMT). No es van trobar correlacions significatives per al Tv respecte a la resta de variables analitzades. El Tv disminuïa amb l’increment de la càrrega en rangs submàxims, i era de natura aleatòria amb l’ocupació de càrregues màximes. En un subgrup de la mostra (n = 4) es van valorar les mateixes variables passades vuit setmanes. El Tv, la Pmàx i el pV suggereixen ser variables suficientment sensibles per monitoritzar els canvis generats per l’entrenament en vuit setmanes, encara que la reduïda dimensió mostral no va permetre aconseguir diferències significatives. Aquests resultats destaquen la possibilitat de considerar el Tv i la P com a mesures de control en l’entrenament d’halterofilistes, preferentment en l’ús de càrregues submàximes.

Paraules clau: arrencada, biomecánica, halterofilia, potencia, temps de vol.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 17 de desembre de 2013

Acceptat: 27 de juny de 2014

Publicat: 1 d'octubre de 2014