Característiques del jugador

Delfín Galiano

Idioma de l’original

Citació

Galiano, D. (1987). Análisis étnico, antropométrico y funcional del jugador. Apunts. Educación Física y Deportes, 07-08, 93-98.

356Visites

Resum

Potser sigui més adequat començar aquest capítol amb un esperit de reflexió sobre l’«Ethnos», del grec: pobleraça, l’etnografia i l’etnològic. És més que probable que no s’observin aspectes antropològics, biològics i socials dins d’una pista de joc. La qualificació esportiva del jugador de raça negra va més enllà de tot això, i se centra en factors competitius; i som tots aquells que indirectament participem en aquest esport els responsables de l’anàlisi dels paràmetres que incideixen en el joc. Des de fa anys tenim en compte els jugadors de raça negra encara que no posseïm l’exclusiva de les seves influències participatives globals. Estudis sociològics realitzats als Estats Units assenyalen la relació ascendent entre la població negra i el nivell de participació de jugadors de la mateixa raça. Observacions etnològico-tècniques afecten les classificacions («Leader Boards») al llarg dels anys, i demostren que aquella arrel grega s’ha convertit en l’actualitat en una variant del rendiment. Encara que els negres nord-americans tenen una ascendència mixta —negre africà, indi i caucàsic—, les seves característiques físiques, en general, són negroides. S’ha intentat objetivar els homes de raça negra amb una constitució somàtica més masculina que la dels homes blancs (Laska-Mierzejewska, 1981), i es vol així confirmar possibilitats més grans als representants de la raça negra en les disciplines esportives en les quals té més importància una constitució masculina del cos. Els negres solen tenir un tors més curt i una pelvis més estreta, uns avantbraços i unes cames més llargues, unes mans més grans i uns peus més llargs i amples, i aquestes característiques negroides són favorables per a la pràctica del bàsquet. En el context morfològic general de la raça negra s’aprecien diferències corporals en pivots, amb descens de la linealitat relativa corporal (ectomorfisme) respecte a la raça blanca (figura 2) i una major presència en predomini muscular (mesomorfisme). Són més musculosos en espatlles, braços, natges i cuixes, i menys, en panxells i avantbraços. L’aplicació del test per a l’estudi de les diferències significatives fan encara més rigoroses les apre-ciacions etnològiques aplicades al bàsquet.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de gener de 1987