Cap a un nou paradigma de l’activitat esportiva en el medi natural

Feliu Funollet

Eduard Inglés Yuba

Víctor Labrador-Roca

*Correspondència: Feliu Funollet Queixallós ffunollet@gencat.cat

Idioma de l’original

Citació

Funollet Queixalós, F., Inglés Yuba, E., & Labrador, V. (2016). Towards a New Paradigm for Sport in the Natural Environment. Apunts. Educación Física y Deportes, 124, 114-121. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2016/2).124.10

556Visites

Resum

El present article pretén mostrar l’essència d’uns missatges que incentivin un desenvolupament més sostenible, de manera que pugui disposar-se d’uns senzills recursos, fàcilment aplicables, en la nostra vida i en el nostre exercici professional. Concretament, el document escomet estimular una actitud crítica constructiva envers l’esport i, especialment, en relació amb el qual es realitza en el medi natural. D’aquesta manera, l’article pretén mostrar la situació actual de l’esport, amb la intenció d’implicar al lector i aconseguir que l’esport es converteixi en un motor de transformació, cap a una societat més humana i sostenible.

Paraules clau: activitats en el medi natural, Desenvolupament sostenible, esport, paradigma.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 26 de febrer de 2016

Acceptat: 26 d'abril de 2016

Publicat: 1 d'abril de 2016