Avaluació de les accions ofensives en el futbol de rendiment mitjançant indicadors d’èxit en dissenys diacrònics intensius retrospectius

Carlos Lago Peñas

José María Cancela

Fernando Fermández Fraga

Idioma de l’original

Citació

Lago Peñas, C., Cancela Carral, J. M., Fernández Fraga, F., López Graña, M. del P., & Veiga Codesido, J. (2003). Evaluation of the offensive actions in soccer through succes indicators in intensive restrospective diachronic designs. Apunts. Educación Física y Deportes, 72, 96-102.

355Visites

Resum

En aquest treball hem analitzat les accions ofensives d’un equip de futbol de rendiment que acaben amb èxit. Per portar a terme l’estudi hem utilitzat la metodologia observacional, i hem enregistrat un total de vuit partits disputats pel “Real Club Deportivo de A Coruña” durant la temporada 2000-2001. Els patrons de comportament obtinguts mitjançant anàlisi seqüencial retrospectiva proporcionen una imatge especular de la manera com l’última, penúltima, etc., de les accions anteriors a la realització del llançament a porteria mantenen una relació estable entre si i, per tant, poden ser considerades com a excitadores per a la consecució de l’èxit en el joc. Aquestes accions o associacions podran contemplar-se d’aquesta forma com a indicadors d’èxit en la fase ofensiva de l’equip observat.

Paraules clau: anàlisi seqüencial retrospectiva, futbol de rendiment, patrons de comportament.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'abril de 2003