Atribucions causals en l’esport: estudi sobre les diferències entre la percepció d’èxit i fracàs

Paulo Malico Sousa

António Rosado

Túlia Cabrita

José Luis Lancho Alonso

*Correspondència: António Rosado arosado@fmh.utl.pt

Idioma de l’original

Citació

Malico Sousa, P., Rosado, A., Cabrita , T., & Lancho, J. L. (2010). Casual Attributes in Sport: A Study of the Differences Between Perceptions of Success and Failure. Apunts. Educación Física y Deportes, 100, 47-55.

440Visites

Resum

Tenint com a referència el model atribucional de la motivació i l’emoció de Weiner (1979,1986), es pretén d’avaluar les atribucions causals en situacions d’èxit i de fracàs esportiu. La mostra és de 338 atletes, amb edats compreses entre 16 i 38 anys (M = 23,73; DS = 5,86), participants en competicions federades de l’esport portuguès, en les modalitats olímpiques de Futbol (nre. = 192), Atletisme (nre. = 100) i Esgrima (nre. = 46). En l’avaluació de les atribucions causals es va utilitzar la Causal Dimension Scale II (CDSII: McAuley, Duncan i Russell, 1992) en una versió traduïda i adaptada per a la població portuguesa per Fonseca (1993b). Les dades van evidenciar que els atletes, en general, consideren que els seus èxits són deguts a causes internes, menys inestables i susceptibles de control personal, mentre es desvinculen d’una manera pronunciada dels seus mals resultats esportius en atribuir les causes a factors menys interns, més inestables i susceptibles de control per part d’altres persones.

 

Paraules clau: 1986, atribucions causals, escala de dimensió causal (CDSIIp), èxit i fracàs esportiu, model atribucional de Weiner (1979.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 18 de febrer de 2008

Acceptat: 9 d'abril de 2008

Publicat: 1 d'abril de 2010