Aspectes psicosocials de la gestió d’instal·lacions esportives: implicacions sobre les actituds i les conductes esportives dels usuaris

José María Peiró

José Ramos

Pilar González

Isabel Rodríguez

Núria Tordera

Idioma de l’original

Citació

Peiró, J. M., Ramos, J., González , P., Rodríguez , I., & Tordera, N. (1995). Aspectos psicosociales de la gestión de instalaciones deportivas: implicaciones sobre las actitudes y conductas deportivas de los usuarios. Apunts. Educación Física y Deportes, 39, 67-75.

 

274Visites

Resum

La Unitat de Psicologia de les Organitzacions i del Treball de la Universitat de València fa anys que porta a terme diversos estudis sobre els aspectes psicosocials de la pràctica esportiva. Des de la psicologia social i la psicologia de les organitzacions es vol contribuir a l’estudi de les demandes socials en matèria esportiva, els intents de les organitzacions esportives per satisfer aquestes demandes i la relació entre l’infrastructura esportiva el seu ús. Aquest treball pretén ressenyar els objectius i les propostes fonamentals d’aquesta línia d’investigació i resumir els principals resultats obtinguts fins avui. La investigació contempla tres grups de variables fonamentals: característiques de les instal·lacions esportives, gestió de les instal·lacions i variables relacionades amb la utilització de les instal·lacions i les demandes esportives. En concret es vol determinar les relacions existents entre aquests tres blocs de variables. Els models de relació que es prenen com a hipòtesis són bàsicament tres, provant de determinar quin d’ells permet aplicar de manera més adequada les relacions existents entre les variables considerades.

Paraules clau: gestió, instal·lacions esportives, usuaris.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de gener de 1995