Aspectes pedagògics. Satisfacció lúdica, participació autonomia personal.

Josep Mª Puig Rovira

Jaume Trilla Bernet

Idioma de l’original

Citació

Puig Rovira, J. M., & Trilla Bernet, J. (1986). Aspectos pedagógicos. Satisfacción lúdica, participación y autonomía personal. Apunts. Educación Física y Deportes, 04, 19-23.

364Visites

Resum

L’esport és una de les realitats individuals i socials que manifesta una més variada gamma de funcions i, en conseqüència, és objecte d’interpretacions i espectatiyes personals i col.lectives molt diferents. Per tant, avui per avui, es pot considerar l’esport com a un fet humà d’una gran polivalència. Polivalent en un doble setit: primer, perquè serveix per acomplir una multiplicitat d’objectius diferents —desenvolupar el cos, jugar, guanyar diners, omplir el temps lliure, esdevenir símbol per a un poble o símbol de solidaritat internacional, i molts altres— i, en segon lloc, polivalent perquè cadascuna d’aquestes funcions és valorada de manera molt diferent segons les persones o els grups socials que les consideren. Aquesta amplitud de punts de vista fa que el tractament educatiu de l’esport no sempre sigui fàcil. No és del tot evident —almenys en la pràctica quotidiana no es veu gens clar quins són els objectius educatius en l’àmbit de l’esport. Funcions diverses i valoracions oposades fan que l’educació esportiva no sempre tingui un programa prou clar, i fins i tot, és possible també que haguem d’admetre que massa sovint els objectius, explícits o implícits, de la pràctica esportiva escolar i extraescolar no són els més adequats al que hauria de ser una educació esportiva progressiva i completa. Abans d’endinsar-nos en l’anàlisi dels aspectes educatius de l’esport, i donada la varietat d’objectius que aquest sembla que busca, així com la multiplicitat de finalitats que també poden perseguir-se a través de l’educació esportiva, intentarem analitzar les pràctiques esportives segons diversos criteris, esperant trobar alguna de les causes de l’esmentada diversitat d’objectius. Primer, mirarem d’ordenar-los en àmbits diferents, per veure posteriorment dues grans maneres de plantejar-se la funció de la pràctica esportiva. Ambdós criteris ens han de permetre esbossar alguna indicació general sobre l’educació física i esportiva, així com parlar amb més coneixement sobre les possibles línies pedagògiques per a l’esport no escolar.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'abril de 1986