Aspectes normatius que incideixen en les activitats físico-esportives a la natura

Dr. Andreu Camps

Dr. José Luis Carretero

María Jesús Perich

Idioma de l’original

Citació

Camps, A., Carretero, J. L., & Perich, M. J. (1995). Aspectos normativos que inciden en las actividades físico-deportivas en la naturaleza. Apunts. Educación Física y Deportes, 41, 44-52.

400Visites

Resum

L’esport que es desenvolupa en el medi natural s’ha vist incrementat considerablement en els darrers anys. Aquesta circumstància ha fet que els poders públics hagin d’intervenir normativament per protegir el medi natural de les possibles agressions i desequilibris que l’activitat esportiva pot generar. Fruit d’aquesta preocupació trobem tot un conjunt de normes que regulen les estructures, les activitats, les titulacions professionals i les instal·lacions esportives. El tècnic esportiu que dedica els seus esforços professionals a la difusió d’aquesta mena d’activitats ha de conèixer i aplicar la normativa existent a cada comunitat autònoma i en cada mena d’espai.

Paraules clau: activitats físicoesportives, infrastructura, medi ambient, normativa vigent, poders públics, practicants, protecció, titulacions professionals.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de juliol de 1995