Aspectes ludicoculturals en la concepció del cos

Carmen Trigueros Cervantes

Idioma de l’original

Citació

Trigueros Cervantes, C. (2003). Recreational-cultural aspects in the conception of the body. Apunts. Educación Física y Deportes, 72, 14-20.

381Visites

Abstract

Les diferents concepcions del cos al llarg de la història han estat marcades pels aspectes culturals, socials, educatius, polítics i d’idees de cada època, i així ha quedat reflectit en nombrosos estudis. Aquestes cultures del cos tampoc no han restat al marge de la influència dels aspectes lúdics, fonamentalment ens referim als jocs de tradició oral, que progressivament s’han anat adaptant a les circumstàncies socials imperants i que alhora han condicionat la concepció del cos, és per això que en aquest article analitzem la repercussió dels aspectes ludicoculturals, per realitzar posteriorment unes reflexions sobre el que això ha suposat i suposa pel que fa a l’educació dels nens i nenes de la nostra societat actual.

Paraules clau: cos, cultura, educació, joc.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'abril de 2003