Aspectes fisiològics del tennis

Delfín Galiano

Jaume Escoda Mora

Ricard Pruna-Grive

Idioma de l’original

Citació

Galiano Orea, D., Escoda Mora, J., & Pruna Grivé, R. (1996). Aspectos fisiológicos del tenis. Apunts. Educación Física y Deportes, 44-45, 115-121.

561Visites

Resum

Davant el nombre creixent de practicants del tennis, impulsat en gran mesura per un nombre de jugadors cada vegada major que assoleixen el nivell professional i per la popularitat que se’n deriva a través dels mitjans de comunicació, hem cregut interessant definir el perfil fisiològic del tennista, aprofundint en la fisiologia de l’exercici aplicada a aquest esport. Hem realitzat una anàlisi de les vies implicades en l’aportació d’energia durant l’entrenament i la competició, així com d’altres qualitats físiques no menys rellevants com són la força muscular (en les diferents modalitats) i la flexibilitat, mitjançant l’aplicació de tests tant en el laboratori de fisiologia com en el mateix terreny de joc, en un intent de fer una aproximació a les condicions reals de competició. De tot això es desprenen uns resultats amb els quals pretenem complementar la valoració de l’evolució i adaptació a l’entrenament de cada jugador, així com per a la selecció dels jugadors més joves durant la seva fase de formació mitjançant la predicció de l’evolució de les qualitats analitzades, evidentment mai de manera aïllada, sinó en estreta col·laboració amb el nivell tècnic i tàctic de l’individu en qüestió, avaluat pels seus respectius preparadors i entrenadors.

Paraules clau: fisiològic, percentil, perfil, valoració, valoración.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'abril de 1996