Asma induïda per l’exercici

Mª Gracia Ramos Zabala

Idioma de l’original

Citació

Ramos Zabala, M. G. (1997). Exercise induced asma. Apunts. Educación Física y Deportes, 48, 76-85.

432Visites

Resum

Aquest treball consisteix en una revisió d’articles i Ilibres que tracten sobre asma induïda per l’exercici. M’he basat principalment en articles publicats en els darrers anys i en diferents llibres que m’han servit de suport. Algunes consideracions sobre asma induïda per l’exercici són les següents: La probabilitat de presentar broncoespasme, així com la seva intensitat, després de fer exercici s’incrementa amb la severitat de asma, per bé que hi ha individus en què esforç físic és únic factor desencadenant. En els esportistes d’elit, la prevalença d’asma induïda per l’esforç és del 3 al 10%. Cada una d’aquestes situacions té el seu propi enfocament terapèutic. L’exercici intens indueix un estrenyiment de les vies aèries en la majoria d’asmàtics. Els ambients freds i secs incrementen aquestes respostes, mentre que la inhalació d’aire humit i temperat les preveu. Per això la natació és un exercici especialment recomanat en individus asmàtics. Usualment la resposta asmàtica induïda per l’exercici es preveu amb la inhalació prèvia d’un beta-adrenèrgic. En línies generals, no s’ha de contraindicar la realització d’exercici físic en pacients asmàtics, i es recomana la realització progressiva d’esforços per millorar la tolerància envers ells. Mitjançant aquesta revisió, una persona s’ informarà de forma molt completa sobre l’asma induïda per l’exercici, ja que s’hi exposen els conceptes bàsics i els estudis actualitzats que han estat duts a terme.

Paraules clau: al·lèrgia, asma, ejercicio, exercici.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'abril de 1997