Aproximació teòrica i pràctica als terrenys de joc infantils

Brigitte Burchartz

Idioma de l’original

Citació

Burchartz, B. (1994). Aproximación teórica y práctica a los terrenos de juego infantiles. Apunts. Educación Física y Deportes, 37, 68-74.

298Visites

Resum

El joc és molt important per al desenvolupament dels nens, que necessiten llocs adequats i segurs on poderlo dur a terme. L’estructura urbanística dificulta bastant l’existència de prou espais apropiats per al joc. Un cop localitzats els espais on calen parcs infantils, se n’ha de planificar detalladament la construcció per a aconseguir una funcionalitat i una adaptació a l’entorn òptimes. Cal, també, conèixer per a quins grups d’edats és el parc infantil, com juguen els infants d’aquestes edats i determinar l’estructura dels elements de joc. Alhora, cal dividir el terreny en diferents zones de joc i tenir en compte, no solament els diferents grups d’edat, sinó també els diferents tipus de jocs.

Paraules clau: característiques del terreny de joc, entorn urbà, importància del joc, terreny de joc, tipus de jocs.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de juliol de 1994