Aproximació teòrica i pràctica als terrenys de joc infantils (II)

Brigitte Burchartz

Idioma de l’original

Citació

Burchartz, B. (1995). Aproximación teórica y práctica a los terrenos de juego infantiles (II). Apunts. Educación Física y Deportes, 39, 76-84.

 

354Visites

Resum

Després d’un primer article (1) que va ressaltar els aspectes teòrics dels terrenys de joc, com per exemple la importància que té per als nens poder disposar d’uns espais de joc adequats, ara s’intentarà realitzar una aproximació a aquesta temàtica, sota un punt de vista pràctic. Això implica tant aspectes de planificació i construcció o remodelatge, com factors relacionats amb el manteniment i la seguretat i higiene dels terrenys de jocs infantils. El primer punt, i el més important ja que s’hi basaran totes les accions futures, és la planificació del terreny de joc. Ja abans de la construcció d’aquest, cal conèixer totes les conseqüències que pot tenir l’existència d’un parc per al barri. És el moment de considerar el manteniment futur del terreny de joc i les activitats que s’hi realitzaran, etc. També hi ha altres aspectes que s’han de conèixer d’avançada, com per exemple les necessitats de la població (infantil i adulta) d’una mena d’espai de joc determinat, les dimensions d’aquest, l’accessibilitat, la localització dins el barri respecte a altres parcs d’aquesta o d’una altra mena, com aprofitar millor el terreny existent o com protegir el terreny de les influències climàtiques i de sorolls. Un altre punt molt important a tenir en compte és l’aspecte de la seguretat i la higiene. Això fa referència, sobretot, al compliment de disposicions legals i normatives tècniques i al manteniment continu del parc; però també és un problema educatiu i de planificació. Cal aconseguir que el parc infantil tingui vida, que estigui integrat en el barri.

Paraules clau: activitats, educar, identificació, manteniment, parc infantil, planificar, seguretat.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de gener de 1995