Aproximació conceptual a la velocitat en esports d’equip: el cas futbol

Ángel Vales Vázquez

Alberto Areces Gayo

Idioma de l’original

Citació

Vales Vázquez, A., & Areces Gayo, A. (2002). Conceptual aproximation to the velocity in team sports: the case of football. Apunts. Educación Física y Deportes, 69, 44-58.

376Visites

Resum

En el treball que presentem s’ha dut a terme una aproximació conceptual a la velocitat en els esports d’equip, on se n’ha destacat el caràcter complex, atès que són múltiples i variades les expressions que de forma complementària i superposada apareixen a cada un dels episodis del joc, el denominador comú dels quals és la manifestació d’alts nivells de velocitat. També s’ha posat en evidència el desenfocament i el “des-consens” conceptual existent en la literatura especialitzada sobre el tema a l’hora de definir la velocitat en el futbol. En aquest context, en el qual la velocitat és vista en perspectiva com una realitat complexa pel que fa a la seva estructura interna i multivariada en la seva forma d’exteriorització, aquesta, en la seva aplicació en el futbol, ha estat definida com la capacitat d’un equip i/o jugador per resoldre de manera eficaç i amb un alt ritme o cadència d’intervenció les tasques / objectius consubstancials a les diferents fases i subfases del joc.
Un cop desenvolupada la nostra aproximació conceptual a la velocitat en els esports d’equip, s’ha presentat de forma resumida un nou sistema d’observació de comportaments col·lectius (“balograma”) que, adaptat convenientment, permetrà de controlar i quantificar la velocitat d’una forma objectiva, principalment en la seva vessant col·lectiva.

Paraules clau: classificació, conceptualització, control, deportes de equipo, esports d'equip, fútbol, velocitat.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de juliol de 2002