Aprenentatge i talent en el futbol

Jaime Serra Olivares

Luis M. García-López

Antonio Calderón Luquin

*Correspondència: Jaime Serra-Olivares jaime.serra@uclm.es

Idioma de l’original

Citació

Serra-Olivares, J., García-López, L. M., & Calderón, A. (2017). Learning and Talent in Soccer. Apunts. Educación Física y Deportes, 129, 64-77. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2017/3).129.05

690Visites

Resum

Es va analitzar la validesa ecològica de tres jocs representatius dels problemes tàctics (conservar, avançar i marcar gol), per avaluar el rendiment de joc de 21 futbolistes sub10. Es van analitzar les dades en funció de l’any de categoria sub10 dels jugadors (primer o segon) i el nivell de perícia. El rendiment dels jugadors de segon any va ser significativament superior en les decisions del desmarcatge per conservar en el joc que representava aquest problema (U = 33, p = .051, r = .44), i en les decisions de la passada per conservar en el joc d’avançar (U = 33, p = .044, r = .42). El nivell de perícia va correlacionar significativament amb el rendiment en les decisions (rho = .573, p = .007) i execucions (rho = .620, p = .003) del desmarcatge per conservar en el joc de conservar, i en les execucions del desmarcatge per avançar en el joc de marcar gol (rho = .480, p = .028). Els jugadors de menor perícia van presentar una freqüència significativament superior en la conducta “jugador espectador” en el joc de marcar gol (rho= -.521, p = .015). Es discuteixen les troballes en relació amb la validesa ecològica dels jocs per avaluar l’aprenentatge i el talent esportiu.

Paraules clau: jocs modificats, rendiment de joc, representativitat, validesa ecològica.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 8 de juliol de 2016

Acceptat: 8 de setembre de 2016

Publicat: 1 de juliol de 2017