Aprendre a ser incompetent en educació física: un enfocament psicosocial

Luis Miguel Ruiz-Pérez

Idioma de l’original

Citació

Ruiz Pérez, L. M. (2000). Learned helplessness in Physical Education: a psichological view. Apunts. Educación Física y Deportes, 60, 21-25.

381Visites

Resum

Aprendre a ser incapaç de dominar les habilitats en educació física és un dels molts fenomens que poden succeir. Els últims vint anys han mostrat com en els diferents contexts educatius, un sector dels alumnes no disposa dels recursos necessaris per poder resoldre les exigències de les matèries escolars i desenvolupen un sentiment de desmoralització i desemparament que els porta a acceptar la seva condició, i abandonar qualsevol intent per aprendre. Aquest fenomen també succeeix en el si de les classes d’educació física, i en aquest article es fa una reflexió sobre aquest fet i s’ofereixen suggeriments per a l’actuació pedagògica.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'abril de 2000