Aplicacions de l’anàlisi i avaluació de la tècnica en bàsquet

Ángel Patiño Resa

Mercedes López-Barrajón Sevilla

Idioma de l’original

Citació

Patiño Resa, A., & López-Barrajón Sevilla, M. (1998). Applications of the analysis and evalutaion of the basketball technique. Apunts. Educación Física y Deportes, 54, 37-43.

348Visites

Resum

L’aprenentatge de la tècnica es produeix com un procés cíclic entre la pràctica (reproducció d’un model), l’observació (generalment visual) l’avaluació d’allò observat, la intervenció en funció de l’observat i un altre cop la pràctica, així es reprodueix el model amb les corresponents correccions. Des del punt de vista didàctic el concepte tècnica esportiva assumeix el rol de patró ideal de moviment i aquest ha de ser reproduït per l’esportista. En aquells esports on els nivells d’execució depenen fonamentalment dels mecanismes de percepció i decisió, així com de la situació canviant de l’entorn de joc (bàsquet, handbol, etc.) l’exigència de nivell tècnic sembla més bàsic que en aquells on l’exigència sigui més gran en els aspectes de percepció-execució pròpiament dita.

Paraules clau: comportament òptim en competició, conductes de decisió, tècnica esportiva.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'octubre de 1998