Aplicació d’un sistema automatitzat per a l’aprenentatge i l’entrenament del tennis en condicions d’interferència contextual

Ruperto Menayo Antúnez

Francisco Javier Moreno Hernández

Raúl Reina Vaíllo

Juan Pedro Fuentes

*Correspondència: Ruperto Menayo Antúnez ruper@unex.es

Idioma de l’original

Citació

Menayo Antúne, R., Moreno Hernández, F. J., Reina Vaíllo, R., & Fuentes García, J. P. (2009). Implementation of an automated system for learning and training in tennis in contextual interference conditions. Apunts. Educación Física y Deportes, 96, 27-33.

352Visites

Resum

En aquest treball es presenten els efectes de l’aplicació d’un sistema automatitzat per a l’aprenentatge del tennis en condicions d’interferència contextual. El sistema esmentat permet el registre de la precisió assolida en els copejaments mitjançant un protocol de filmació audiovisual. Un cop filmades les imatges s’aplica un procés de digitalització per analitzar l’error variable de les trameses, tot determinant així la consistència dels copejaments. Es van analitzar els resultats obtinguts per 8 tennistes, després d’un període d’aprenentatge de 3 setmanes, i es va valorar el manteniment del rendiment mitjançant 4 tests de retenció, realitzats  posteriorment a la fase d’aprenentatge inicial. Els resultats mostren millores en els quatre cops practicats després del període d’aprenentatge, i també una tendència poc acusada de pèrdua del rendiment després dels períodes sense pràctica.

Paraules clau: aprenentatge, entrenament, interferència contextual, sistema automatitzat, tennis.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'abril de 2009