Anàlisi temàtica de l’obra esportiva de Manuel Vázquez Montalbán (1960-2003)

Jordi Osúa Quintana

*Correspondència: Jordi Osúa Quintana josua@xtec.cat

Idioma de l’original

Citació

Osúa Quintana, J. (2018). Thematic Analysis of the Sport-themed Writings of Manuel Vázquez Montalbán (1960-2003). Apunts. Educación Física y Deportes, 131, 7-20. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2018/1).131.01

483Visites

Resum

La finalitat d’aquest estudi consisteix a analitzar el contingut de l’obra esportiva de Manuel Vázquez Montalbán (1960-2003), establir els principals àmbits esportius, institucions, persones, esdeveniments, temes i disciplines científiques abordades per aquest autor i valorar la seva rellevància per a les ciències de l’activitat física i l’esport. Malgrat la seva extensa obra esportiva, solament alguns dels estudis acadèmics dedicats a aquest autor es refereixen al seu contingut, si bé trobem referències al seu pensament en publicacions esportives. El contingut de l’obra esportiva montalbaniana s’esclareix a partir de l’anàlisi temàtica categorial, és a dir, del càlcul de la freqüència d’aparició d’unes categories definides prèviament. Els resultats obtinguts mostren que el futbol espanyol; el Futbol Club Barcelona; els futbolistes i els afeccionats; l’escriptura sense motiu esportiu i els partits de futbol; la relació entre política i esport a Espanya, i la sociologia política de l’esport apareixen com les categories temàtiques més significatives. Així mateix, aquesta recerca descobreix la importància de l’olimpisme, especialment els JJOO de Barcelona (1992); del govern espanyol i del Real Madrid; dels dirigents esportius i polítics i dels aspectes biogràfics; d’altres fets esportius diferents a les competicions; de la memòria històrica i del paper dels mitjans de comunicació, i de l’antropologia de l’esport en l’obra esportiva montalbaniana.

Paraules clau: anàlisi de contingut, Futbol Club Barcelona, futbol espanyol, Manuel Vázquez Montalbán, obra esportiva, política i esport, sociologia de l’esport.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 24 de maig de 2016

Acceptat: 25 d'agosto de 2016

Publicat: 1 de gener de 2018