Anàlisi sobre el grau de coneixement i identificació dels tarragonins amb la candidatura als Jocs Mediterranis el 2017

Vicent Añó Sanz

Ferran Calabuig Moreno

Daniel Ayora Pérez

David Parra Camacho

Daniel Duclos Bastías

*Correspondència: Vicent Añó Sanz vicentanyo@uv.es

Idioma de l’original

Citació

Añó Sanz, V., Calabuig Moreno, F., Ayora Pérez, D., Parra Camacho, D., & Duclos Bastías, D. (2013). Analysis of the Level of Knowledge and Identification of People From Tarragona on Tarragona’s Candidacy for the Mediterranean Games in 2017. Apunts. Educación Física y Deportes, 111, 70-78.  http://dx.doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2013/1).111.07

399Visites

Resum

L’objectiu d’aquest estudi va ser analitzar l’evolució entre els anys 2009 i 2010 del grau de coneixement pels tarragonins de la candidatura als Jocs Mediterranis de Tarragona el 2017 i sobre el grau d’identificació amb aquella. Es van recollir les opinions de dues mostres de ciutadans amb un any de diferència (N = 246 per a 2009 i N = 307 per a 2010). Els resultats van mostrar una evolució positiva d’un any a un altre en aspectes com el coneixement sobre el que són els Jocs Mediterranis; el grau d’informació rebuda; el grau amb què s’identifica la societat amb aquest esdeveniment esportiu; el grau de dificultat percebuda en l’organització aquest; el grau de preparació de la ciutat en serveis com la sanitat, els allotjaments i la restauració; el grau de coordinació entre les Administracions públiques o el treball fet per la candidatura. No obstant això, una gran part dels ciutadans no consideraven que la ciutat estigués prou o gaire preparada en altres àrees com el transport públic o les instal·lacions esportives, i s’observava una evolució negativa entre els dos anys en els accessos des de l’exterior i en els serveis de neteja i de seguretat. Els resultats d’aquest estudi poden ajudar a millorar la implicació i participació de la ciutadania en aquest tipus d’esdeveniments esportius.

Paraules clau: coneixement, esdeveniment esportiu, identificació, jocs mediterranis, percepció dels residents.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 18 de juliol de 2012

Acceptat: 29 de novembre de 2012

Publicat: 1 de gener de 2013