Anàlisi praxiológica dels jocs tradicionals de competició i participació simultània

Pere Lavega-Burgués

Idioma de l’original

Citació

Lavega Burgués, P. (1993). Análisis praxiológico de los juegos tradicionales de competición y participación simultánea. Apunts. Educación Física y Deportes, 32, 65-73.

327Visites

Resum

El present article pretén ajudar a aclarir l’especificitat d’un conjunt de manifestacions lúdico-pràxiques. En aquest sentit s’apliquen alguns universals proposats pel doctor P. Parlebas com la xarxa de comunicacions motrius, la xarxa de canvis de rol, la xarxa d’interacció de marca i el sistema de puntuació. S’ha observat la necessitat d’ampliar, modificar o matisar la utilització dels universals esmentats per poder tractar més completament l’estructura interna dels jocs tradicionals de competició i participació simultània. Com a conclusió final podem dir que estudi praxiológic dels jocs tradicionals aporta moltes bases objectives al professional de la docència i de la recreació (per saber quin tipus de motricitat està potenciant en cada moment i què es pot esperar de la practicitat proposada) com per no deixar de banda la recerca en aquest àmbit de coneixement.

Paraules clau: educació, joc tradiciona, praxiología, recreació.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'abril de 1993