Anàlisi dels paràmetres espai i temps en el futbol sala. La distància recorreguda, el ritme i la direcció del desplaçament del jugador durant un partit de competició:

José Hernández Moreno

Idioma de l’original

Citació

Hernández Moreno, J. (2001). Analysis of the parameters space and time in indoor football. Apunts. Educación Física y Deportes, 65, 32-44.

449Visites

Resum

El present treball és una quantificació de l’espai recorregut i el temps invertit per recórrer-lo (ritme) pel jugador de futbol sala, durant el desenvolupament d’un partit de competició. Es pretén de conèixer com és l’espai total recorregut pel jugador durant el partit, i els parcials de cada ritme dels cinc que hem determinat (caminant, trotant, velocitat mitjana, velocitat ràpida i “esprint”), així com el temps emprat en cadascuna de les distàncies parcials recorregudes i el total i el temps de pausa, o en què el jugador roman estàtic. El treball de camp s’ha realitzat en cinc enregistraments a jugadors, en partits jugats al Poliesportiu San Fernando, de Maspalomas (Gran Canaria), en partits jugats entre l’equip Maspalomas, Rias Baixas, Martorell i Interviu (2) de la lliga nacional de la màxima categoria masculina de clubs de futbol sala, en les temporades 1995/96, 1996/ 97, 1997/98 i 1998/99. Per fer els registres, es va determinar com a unitat d’anàlisi: el jugador; i com a unitat d’observació: el cronometratge o durada d’esdeveniments; les variables: l’espai i el temps; i les categories: diferents ritmes de desplaçament, desplaçaments amb pilota, desplaçaments laterals i desplaçaments cap enrere. Per efectuar l’enregistrament s’han emprat dues telecàmeres específiques, denominades “play controller”, construïdes a Itàlia per l’empresa Edizioni Nuova Prhomos i adaptades pel tècnic del Laboratori d’Anàlisis i Mesures del Departament d’Educació Física de la ULPGC, Julio Domínguez Aguilar, seguint les modificacions que nosaltres li vam proposar. També hem comptat amb la col·laboració del club de futbol sala Maspalomas, que ens va permetre d’accedir al pavelló i instal·lar-hi les telecàmeres a les zones que li vam sol·licitar. Per al tractament de les dades hem emprat un programa informàtic elaborat específicament amb aquest objectiu. Es tracta d’una investigació de tipus esportiva, emmarcada dintre de la praxeologia motriu, i hem utilitzat una metodologia d’observació sistemàtica, no participant, descriptiva i contextual.

Paraules clau: futbol sala, metodologia observacional, praxiologia.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de juliol de 2001