Anàlisi dels estereotips corporals i dels models d’activitat física representats en les imatges dels llibres de text d’Educació Física

María Inés Táboas Pais

Idioma de l’original

607Visites

Resum

L’objectiu d’aquesta tesi doctoral és conèixer els estereotips corporals i els models d’activitat física que es presenten en les fotografies dels llibres de text d’Educació Física –EF– destinats a l’alumnat de l’Educació Secundària Obligatòria –ESO– i establir si existeixen relacions entre determinats models de cos i el tipus de pràctica motriu amb la qual apareixen vinculats. Les imatges són presents als llibres de text, material que juga un paper fonamental dins del sistema educatiu. Aquesta iconografia pot exercir de mecanisme de control perquè promou l’admissió no reflexiva de pensaments i reprodueix estereotips sense que se’n qüestioni la validesa. Per això cal reflexionar sobre les realitats que construeixen aquestes imatges. Es realitza un estudi fonamentalment descriptiu que utilitza l’anàlisi de contingut com a tècnica central de la investigació. L’aplicació d’un sistema de categories elaborat ad hoc permet revelar allò que es troba ocult o dissimulat en els missatges d’aquests llibres de text. El procés de construcció de l’instrument d’anàlisi consta de dues proves pilot, dues consultes a experts i la triangulació amb tres observadors. A més a més, s’hi incorpora una prova de percepció d’imatges fixes amb alumnat de l’Educació Secundària Obligatòria que corrobora la pertinència de les variables estudiades.

Paraules clau: anàlisi de contingut, cos, educació física, estereotips, gènere, imatge, llibres de text, raça.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'abril de 2010

Data de lectura: 14 de juliol de 2009