Anàlisi del volum d’entrenament pliomètric per a la millora del salt

Rafael Copoví Lanusse

*Correspondència: Rafael Copoví Lanusse rafa.copovi@gmail.com

Idioma de l’original

Citació

Copoví Lanusse, R. (2015). Analysis of Plyometric Training Volume on Vertical Jump Height Performance. Apunts. Educación Física y Deportes, 120, 43-51. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2015/2).120.06

621Visites

Resum

L’objectiu d’aquest estudi va ser determinar l’efecte de diferents volums d’entrenament sobre la millora del salt vertical. Mètode: es va dur a terme una recerca d’informació en les bases de dades PubMed, MedLine i SportsDiscus on es van identificar 59 articles que complien els criteris següents: a) Estudis que incloguin programes d’entrenament pliomètric de membres inferiors, b) Que continguin programes experimentals i mesures vàlides i segures. Aquells programes amb un volum d’entrenament de 8 a 12 setmanes amb una freqüència de 2 a 3 sessions setmanals, en les quals s’executen d’1 a 3 exercicis amb un total de 3 a 8 sèries per sessió i en què es donin una mitjana de 70 a 100 salts, sembla la millor combinació.

Paraules clau: alçària de salt, cicle estirament-escurçament, entrenament pliomètric.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 13 d'agost de 2014

Acceptat: 20 de gener de 2015

Publicat: 1 d'abril de 2015