Anàlisi del model d’ús-visita dels esportistes-turistes de les vies verdes andaluses

Pablo Luque Valle

Idioma de l’original

395Visites

Resum

En aquesta època de l’oci i el temps lliure assistim a una expansió social del binomi activitats físiques a la natura i turisme esportiu a la natura. Les estadístiques ens revelen que les activitats esportives més practicades pels turistes de natura són el senderisme i el cicloturisme. Fruit d’aquest fenomen, la Fundación de los Ferrocarriles Españoles va crear el 1993 el programa Vías Verdes. Per via verda es consideren “els antics traçats ferroviaris en desús reutilitzats com a itineraris no motoritzats” per a la pràctica de senderisme, ciclisme, patinatge, carrera, rutes eqüestres, mobilitat reduïda, etc., segons adverteix Carmen Aycart (2010), directora d’Activitats Ambientals i Vies Verdes de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles. En l’actualitat Espanya té més de 1.900 quilòmetres d’aquest tipus d’infraestructura no motoritzada, i Andalusia és la regió que més quilòmetres de vies verdes aporta al programa nacional. Els esportistes i turistes troben en aquestes vies, gràcies a les seves característiques inherents (físiques, comercials i d’usuaris-visitants), una excel·lent opció per planificar les seves activitats o els seus viatges.

Paraules clau: activitats físiques a la natura, cicloturisme, senderisme, turisme esportiu a la natura, vies verdes.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de juliol de 2013

Data de lectura: 30 de setembre de 2011