Anàlisi de les requestes metabòliques del tennis

Josep Comellas

Pablo López de Viñaspre

Idioma de l’original

Citació

Comellas, J., & López de Viñaspre, P. (2001). Analysis of the metabolic requirements of tennis. Apunts. Educación Física y Deportes, 65, 61-62.

391Visites

Resum

La determinació del metabolisme energètic utilitzat durant un partit de tennis, ens servirà per orientar la preparació física del tennista. Existeixen nombrosos articles que fan referència a aquest aspecte. Una de les conclusions d’alguns autors és que el tennis té un perfil metabòlic típic d’un esport de llarga durada i baixa intensitat. Aquesta afirmació no té en compte molts aspectes que poden influir en la interpretació errònia de les variables analitzades. La conclusió a què arribem nosaltres és que, el tennis és especialment exigent amb el metabolisme anaeròbic alàctic (ATP-PCr) i amb el metabolisme aeròbic. En menor mesura el metabolisme anaeròbic làctic. Hem de fugir de la creença que el tennis és un esport de baixa intensitat i llarga durada. El tennis és un esport molt intens. Els valors de consum d’oxigen al llarg d’un partit se situen prop del 65 % del VO2max. (estudio no publicat realitzat amb K4bxb, Cosmed). A aquesta intensitat de treball, les fonts energètiques principals són el glicogen muscular (en part oxidat i parcialment utilitzat de manera anaeròbica) i els triglicèrids intramusculars (oxidats), i una mica la reutilització energètica del lactat. En partits llargs, existeix la possibilitat que els dipòsits de glicogen es buidin. Per tant, és interessant prendre mesures nutricionals pertinents.

Paraules clau: concentració, consum d’oxigen, metabolisme, tennis.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de juliol de 2001