Anàlisi de les notícies esportives de dos periòdics digitals d’Espanya i els Estats Units: promoció de l’activitat física i l’esport?

Jillian Elizabeth Frideres

José Manuel Palao Andrés

*Correspondència: Jillian Elizabeth Frideres fridje@yahoo.com

Idioma de l’original

Citació

Elizabeth Frideres, J., & Palao Andrés, J. M. (2006). Analysis of sports articles in online newspapers from Spain and the United States: Is there promotion of physical activity and sport?. Apunts. Educación Física y Deportes, 85, 7-14.

355Visites

Resum

Els mitjans de comunicació contribueixen a la creació i la promoció de determinats conceptes relacionats amb l’esport en la societat actual. El propòsit d’aquest  estudi va ser conèixer quines són les notícies d’esports que els joves tenen al seu abast a la premsa digital de dos països occidentals (Espanya i els Estats Units) amb l’objecte de conèixer quins models s’estan promovent per part dels mitjans de comunicació. Tots els articles (n = 1.977) amb contingut esportiu dels periòdics digitals usatoday.com i el elmundo.es van ser analitzats durant dos períodes de dues setmanes en els mesos d’octubre del 2003 i febrer del 2004 (1.242 articles en total per a usatoday.com i 735 per a elmundo.es). Les variables registrades van ser el tipus de notícies, la idoneïtat de la notícia, el nivell de competició, el gènere a què fa referència la notícia, i l’esport al qual feia referència la notícia. Els resultats mostren que, de cada 10 notícies analitzades, entre cinc i set notícies giren al voltant de la pràctica esportiva; que una de cada 10 notícies esportives fa referència a actuacions inadequades o no pròpies de l’esport (sancions, agressions, dopatge, etc.); que per cada notícia referida a dones n’hi ha 15 de referides a homes; i que els esports sobre els quals versen les notícies esportives no representen una mostra àmplia i variada d’esports (quatre esports monopolitzen el 66-73% de les notícies esportives).

Paraules clau: deporte, esport, joves, mitjans de comunicació, periòdics digitals, promoció.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de juliol de 2006