Anàlisi de les estadístiques discriminants en jugadors de bàsquet segons el seu lloc específic, a les finals de les competicions europees (1988-2006). Diferències entre jugadors titulars i suplents

Jaime Sampaio

Alberto Lorenzo Calvo

Miguel Ángel Gómez-Ruano

Jorge Matalarranha

Sergio José Ibáñez Godoy

Enrique Ortega del Toro

*Correspondència: Jaime Sampaio ajaime@utad.pt

Idioma de l’original

Citació

Sampaio, J., Lorenzo Calvo, A., Gómez Ruano , M. A., Matalarranha , J., Ibáñez Godoy, S. J., & Ortega del Toro, E. (2009). Game-related statistics that discriminate basketball players, across playing positions, in the finals of the European Championships (1988-2006). Differences between starters and nonstarters. Apunts. Educación Física y Deportes, 96, 53-58.

263Visites

Resum

L’objectiu del nostre estudi ha estat identificar les diferències que s’observen en jugadors de bàsquet, en situació de joc, en funció del lloc específic (bases, alers i pivots), tot diferenciant entre jugadors titulars i suplents. Les dades utilitzades per a l’anàlisi van ser les variables estadístiques individuals de totes les finals de les tres competicions europees de clubs celebrades entre les temporades 1987-88 i 2005-06. L’anàlisi dels resultats es va realitzar a través d’una anàlisi discriminant, que va obtenir una funció discriminant i uns coeficients canònics (CCE). Els jugadors titulars es van diferenciar per posició en els rebots ofensius (CCE = –0,57), taps (CCE = –0,52), llançaments de 3 punts convertits (CCE = 0,51) i fallats (CCE = 0,37). Aquests resultats assenyalen els bases titulars com els jugadors titulars més importants dins l’estructura col·lectiva d’un equip. En el cas dels jugadors suplents, les variables discriminants trobades van ser els taps (CCE = 0,36), els rebots defensius (CCE = 0,31) i els llançaments de 2 punts convertits (CCE = 0,31). Aquests resultats permeten identificar els pivots suplents com els suplents més importants en l’estructura col·lectiva de l’equip. Els resultats presentats poden ser utilitzats com a dades a tenir en compte en el procés de selecció de jugadors en la formació dels equips o bé en la direcció dels jugadors durant els entrenaments i la competició.

Paraules clau: bàsquet, estadístiques, lloc específic, suplents, titulars.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'abril de 2009