Anàlisi de les característiques dels clients, serveis complementaris i comunicació dels serveis esportius en els establiments d’allotjament de Lanzarote

Juan Antonio Carreño Clemente

Alejandro Serrano Rodríguez

Diego Ramón Medina Muñoz

*Correspondència: Juan Antonio Carreño Clemente jacclemente@def.ulpgc.es

Idioma de l’original

Citació

Carreño Clemente, J. A., Serrano Rodríguez, A., & Medina Muñoz, D. R. (2010). Analysis of client characteristics, complementary services and communication of sports services in the Housing Establishments of Lanzarote. Apunts. Educación Física y Deportes, 99, 82-91.

403Visites

Resum

En termes generals, l’esport és una activitat social positiva per a la salut i la qualitat de vida de qualsevol persona, i és practicat de manera creixent en els viatges de vacances. Segons l’Organització Mundial del Turisme, l’esport com a sector econòmic aporta al voltant del 2% del PIB dels principals països emissors de turistes. A més a més, es tracta d’una activitat estable que permet de compensar el dinamisme i els freqüents canvis en les demandes i les necessitats dels turistes, que estan afectant la competitivitat de les destinacions turístiques com Lanzarote. En els establiments d’allotjament d’una destinació turística madura, els serveis complementaris dels productes més demanats, igual com les accions de comunicació que s’hi realitzen per als clients potencials, són àrees importants a analitzar a l’hora de realitzar un diagnòstic encertat sobre quines estratègies més encertades cal aplicar. Per fer-ho, es van analitzar, a més a més, les característiques dels clients que demanen serveis esportius durant la seva estada a l’illa. En general, s’observa una pobra comunicació del producte esportiu dels establiments d’allotjament de l’illa de Lanzarote. En qualsevol cas, això sembla conseqüència del poc ús d’aquestes instal·lacions tenint en compte el nombre limitat de turistes que encara visiten l’illa per practicar esport.

Paraules clau: activitats esportives, clients, màrqueting, serveis complementaris, turisme.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de genero de 2010