Anàlisi de les accions defensives del porter en el futbol 7

Pilar Sainz de Baranda

Enrique Ortega del Toro

Luis Llopis Portugal

José Francisco Novo Palacios

Daniel Rodríguez Muñoz

Idioma de l’original

Citació

Sainz de Baranda Andújar, P., Ortega Toro, E., Llopis Portugal, L., Novo Palacios, J. F., & Rodríguez Muñoz, D. (2005). Analysis of the goal keeper's defensive actions in soccer 7. Apunts. Educación Física y Deportes, 80, 45-52.

291Visites

Resum

L’anàlisi de la competició serà un mitjà per millorar el coneixement del joc del porter des d’una perspectiva física i tecnicotàctica. A més a més, suposarà una font d’informació per a l’organització i el disseny de les tasques específiques per a l’entrenament del porter, que han d’assegurar un treball en què es realitzin situacions semblants a la mateixa competició.
Per tal de desenvolupar el joc defensiu, el porter ha de coordinar les seves accions amb la defensa del seu equip i, alhora, el joc defensiu de l’equip estarà condicionat per l’atac de l’equip contrari. Per això, per analitzar l’aportació del porter en el joc defensiu de l’equip, es va valorar l’atac contrari, l’acció tècnica defensiva, l’acció física i la zona d’intervenció on realitza l’acció el porter.
La mostra de l’estudi la formaven 34 porters de les seleccions nacionals participants en 56 partits del Mundial de Corea i el Japó 2002. L’instrument d’observació que es va utilitzar va ser el sistema de categories. Abans de la recollida de les dades es va realitzar l’entrenament dels observadors, per a la qual cosa es va fer servir la metodologia exposada per Behar (1993). Es van utilitzar 5 observadors i es va establir un índex de confiança (Coeficient de Correlació Intraclasse o Índex de Kappa) del 0,95. Es va realitzar una anàlisi estadística de caràcter descriptiu, dintre de la qual es van calcular les mitjanes, desviacions típiques, mínims i màxims dels comportaments efectuats pels diferents porters; es va utilitzar el programa estadístic SPSS.11.5.

Paraules clau: defensa, fútbol 7, porter.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'abril de 2005